Grindolita, grindų išlyginima betonu, Plungė, LietuvaPramoninėms grindims, įrengtoms lauke, pastoviai ar periodiškai veikiamoms drėgnos bei chemiškai aktyvios aplinkos, pvz.: automobilių stovėjimo aikštelėse, ar didelio ploto rezervuarų dugnams naudotini sausi mineraliniai pabarstai, suteikiantys giluminio poveikio betono hidroizoliaciją kristalizacijos būdu.

Šie pabarstai yra dengiami ant šviežiai pakloto betono, laikantis tos pačios technologijos kaip ir dengiant pabarstus, suteikiančius atsparumą dilumui. Pabarstai taip pat gali būti tiekiami įvairių atspalvių.

Pabarstams gavus drėgmės iš šviežiai sukloto betono mišinio vandens, jų sudėtyje esančios aktyviosios cheminės medžiagos jonų pavidalu migruoja gilyn betono mišiniu. Šios migracijos metu vyksta du pagrindiniai procesai: cemento hidratacija ir betono hidroizoliavimas dėl kristalų formavimosi. Kristalizacija vyksta aktyviems cheminiams junginiams reaguojant su cemento hidratacijos produktais. Taigi, naudojant pabarstus su kristalinės hidroizoliacijos medžiagomis, jų išskirtinių savybių dėka išsprendžiama keletas problemų:

  • Užtikrinama ilgalaikė betono apsauga nuo ardančio šilimo/šalimo ciklų poveikio.
  • Užtikrinama ilgalaikė betono apsauga nuo žalingo daugumos cheminių aplinkų poveikio.
  • Padidinamas betono mechaninis stipris.

Pabarstai – tai yra nekenksmingos cheminės medžiagos, kurios visam laikui hidroizoliuoja betoną, apsaugant jį nuo vandens ar agresyvių cheminių junginių įsiskverbimo iš bet kurios krypties. Nors betonui pasiekus projektinį stiprį, grindys tampa nelaidžios vandeniui visu gyliu (kristalai formuojasi iki 30cm), tačiau grindims eksploatacijos metu gavus drėmės (dėl padidėjusio gruntinio vandens slėgio, atsiradusių mikroįtrūkimų ir pan.) hidroizoliacinis efektas dar labiau padidėja, o atsiradę mikroplyšiai užsandarinami.

Dėka specialių, atsprumą dilimui didinančių priedų gaunamas paviršiaus kietumas, pakankamas esant vidutinėms ir lengvoms grindų apkrovoms.

Nuo įtrynimo diskine trintuve lygio priklausys, kokio šiurkštumo paviršius bus išgautas. Dėl panaudotos įtrynimo technologijos viršutinis grindų sluoksnis įgauna didesnį stiprį ir atsparumą dilumui negu apatiniai betono sluoksniai, kartu suteikiama giluminė hidroizoliacija ir atsparumas cheminėms medžiagoms (naftos produktai, tepalai, žiemą ant kelių dangos laistomi chloridai). Tokiu būdu, esant daugiaaukštėms stovėjimo aikštelėms ar kitiems statiniams, papildoma horizontali hidroizoliacija pasidaro nebūtina. Pabarstus patartina naudoti, betonuojant grindis ant pagrindo, esančio žemiau gruntinio vandens lygio. Tokiu būdu panaikinamas pavojus, jog, veikiant gruntiniam vandeniui, drėgmė prasiskverbs į paviršių ar atplėš viršutinius grindų dangos sluoksnius, kaip atsitinka, naudojant polimerines grindų dangas.

Pramoninės paskirties statinių grindims, daugiau veikiamoms mechaninių apkrovų, naudojami mineraliniai pabarstai, suteikiantys betono paviršiui didelį kietumą ir atsparumą dilumui. Šie pabarstai, pagal grindims suteikiamą dilumą, yra skirstomi į:

  • mineraliniai pabarstai, skirti pramoninėms grindims, veikiamoms lengvų apkrovų;
  • mineraliniai pabarstai, skirti pramoninėms grindims, veikiamoms vidutinių apkrovų;
  • mineraliniai pabarstai, skirti pramoninėms grindims, veikiamoms sunkių apkrovų.

Grindolitas, betonavima, grindų įrengima, technologijos, paviršiaus stiprinima, atsparumas, Plungė, LietuvaTiek mineraliniai pabarstai, tiek pabarstai su metaliniais priedais barstomi ant šviežiai sukloto betono mišinio. Ruošiant šį mišinį, nerekomenduojama naudoti plastiklių lignosulfonatų, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 5% cukraus, pagrindu. Tačiau mišinys gali būti dispersiškai armuotas bet kokiu plaušu. Papildomas pabarstų paruošimas, prieš juos naudojant, nėra reikalingas. Jie tolygiai beriami ant grindų betono mišinio paviršiaus, sutankinto su vibrosija, praėjus 1,5-3 valandoms nuo jo suklojimo. Šis laiko tarpas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir gali būti ilgesnis. Pabarstus barstyti galima rankiniu būdu, tačiau praktiškiau naudoti specialius mechaninius dozatorius, kurie užtikrina tolygų pabarstų paskleidimą. Nuo sklaidos tolygumo priklausys dangos kokybė. Reikiamas pabarstų kiekis gali būti suklojamas per du kartus: užbėrus pusę reikiamos išeigos, paviršius išlyginamas trintuve, palaukiama kol milteliai sudrėks nuo mišinio vandens, paskui beriamas kitas kiekis. Svarbu pabarstus sukloti, prieš pradedant kietėti betono mišiniui. Priešingu atveju, atsiranda pabarstų sluoksnio atsiskyrimo nuo betono pavojus.

Kuomet ant paviršiaus galima vaikščioti, pabarstai toliau apdirbami mechaninėmis trintuvėmis. Rankinis trynimas galimas tik grindų kraštuose ar esant mažiems plotams. Gerai įtrinti pabarstai sudaro matinį arba blizgantį paviršių.

Dilumui atsparus sluoksnis mineralinių medžiagų pagrindų gali būti dengiamas ir jau ant esamų betoninių grindų. Tam naudojamas didelio slankumo mišinys (120-160mm), kurio sudėtyje yra dilumą mažinančių užpildų ir plaušo, dispersiniui armavimui. Ši grindų danga naudojama, remontuojant senas betonines grindis arba norint padidinti esamų grindų atsparumą dilumui (pvz., pasikeitus eksploatavimo sąlygoms). Dangos sluoksnio mažiausias storis yra 12 mm, atsparumas gniuždymui po 28 parų- 60 MPa, atsparumas šalčio poveikiui- F100.

Dėl šių savybių danga gali būti dengiama tiek lauke, tiek viduje. Prieš betonuojant mažo dilumo sluoksnį, pagrindas tinkamai paruošiamas: suslėgto vandens srove nuvalomi nešvarumai, jeigu reikia, užnešamas sukibimą gerinantis sluoksnis. Pagrindas suskirstomas sekcijomis, atkartojant temperatūrines ir deformacines siūles. Suklotas mišinys sutankinamas vibrosija, kurios galai remiasi ant kreipiančiųjų. Sluoksnį išlyginti galima ir su lyginimo lenta, mišinį vėliau sutankinant paviršiniu tankintuvu. Dangai pasiekus pradinį stiprį, paviršius apdirbamas mechanine arba rankine trintuve.

Išvados:
Renkantis grindų dangą, būtina išnagrinėti būsimus poveikius eksploatavimo metu: cheminis poveikis, apkrovos nuo mechanizmų, apkrovos nuo krovinių, atmosferinis poveikis ar pėsčiųjų srautai.

Mineraliniai ir hidroizoliaciniai pabarstai naudojami tik betonuojant naujas grindis, o epoksidinės dervos ir atsparus dilumui sluoksnis dengiami tiek ant remontuojamų grindų, tiek norint sustiprinti esamas grindis.

Grindis, esančias žemiau gruntinio vandens lygio ar veikiamas atmosferio poveikio, drėgmės, išsiskiriančios gamybos metu, pieno rūgšties, chloridams, naftos produktams, patartina dengti su hidroizoliaciniais pabarstais mineraliniu pagrindu.

Pasirenkama labiausiai atitinkanti eksploatacinius ir ekonominius reikalavimus danga.