Grindolitas, atramines sienutes, įrengimas, konsultacijos, Plungė, LietuvaAtraminė sienutė – statinys, saugantis nuo griuvimo ar nušliaužimo už jos esantį gruntą. Šį, specialios paskirties statinį įrengiame statant įvairios paskirties inžinierinius įrenginius, gyvenamuosius pastatus šlaituose, taip pat požeminius statinius, įrengiant krantines ir kt. Dėl konstrukcijos specifikos ypač svarbu tinkamai numatyti atraminės sienutės storį, jos armavimą, inkarų poreikį ir jų įrengimo vietas.

UAB „Grindolitas“ specialistų atraminės sienutės dažniausiai įrengiamos betonuojant ant gręžtinių polių, pačią sienutę įgilinant į gruntą. Taikant tokią atraminių sienučių įrengimo technologiją maksimaliai sumažinamas žemės darbų kiekis, tuo pačiu ir viso projekto įgyvendinimo laikas.
Kiekvienu atveju atraminės sienutės projektuojamos individualiai, atsižvelgiant į būsimas apkrovas bei grunto savybes.

UAB „Grindolitas“ profesionaliai suprojektuos ir įrengs atramines sienutes.

Norėdami gauti UAB „Grindolitas“ komercinį pasiūlymą turite pateikti šiuos dokumentus:

  • Pastato architektūrinį-techninį projektą.
  • Sklypo generalinį planą, kuriame būtų aiškiai pažymėta absoliutinio nulio altitudė.
  • Sklypo inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą.

Kiekvienas atvejis – unikalus, todėl patariame susisiekusiems, apskaičiuojame sąmatas, numatome medžiagas, statybos būdą ir terminus.

Užsakymai priimami biure ir elektroninėmis komunikacijos priemonėmis: el. paštu ar užpildžius užsakymo formą šiame tinklapyje.